وضعیت:
   
نام آزمایشگاه:
نوع آنالیز:
واحد:
مقدار درخواستی:
قیمت کل:
توجه: مبلغ فوق برای دانشجویان دانشگاه تهران شامل 30 درصد تخفیف می باشد که پس از کسر، مبلغ باقیمانده را به حساب دانشگاه واریز نمایید.
فایل کمکی: دانلود
جزییات: